Eduteni kasutajate tagasiside

Triin

Edutenis on kontrolltöid väga hea ja mugav teha. Saan lihtsa vaevaga ülesanded kokku koguda, lisada kiiremate jaoks ka lisaülesandeid ja lastele tööd avalikustada. Kasutasin Edutenis kontrolltööde tegemise võimalust just nüüd, kevadel, mil tööde parandamiseks kipub aega nappima, kuid tagasisidet on vaja kiiresti anda, et lapsed saaksid vajadusel veel koos õppida ja järeltööd teha. Olen automaatkontrollitavate ülesannete eest väga tänulik! 🙂

matemaatikaõpetaja

Triin

Edutenis saavad nii õpilased kui ka õpetaja paremat tagasisidet. Õpetajale tekib Eduteni analüütikas hea ülevaade, millised teemad valmistavad õpilastele raskuseid ning millised teemad on hästi omandatud. See annab õpetajale võimaluse keskenduda õigetele teemadele.

Õpilased saavad Edutenis ülesandeid lahendades kohest tagasisidet, mis annab neile võimaluse kiirelt arusaada kas nad on teemast õigesti aru saanud. Kui õpilane ei ole teemast aru saanud siis suunab Eduten teda õpetajalt abi küsima. Meie klassis on see tõstnud õpilaste aktiivsust ja küsitakse palju rohkem kui varem.

Karikate süsteem motiveerib õpilasi rohkem vaeva nägema. Õpilased lahendavad uuesti ülesandeid, mis esimesel korral ei õnnestunud. See aitab neil teema paremini selgeks saada.

Nissi Põhikooli matemaatikaõpetaja

Liia

Eduteni  kasutamine teeb õppetunni  põnevaks ja tekitab õpihuvi. Õpilased lahendavad ülesandeid  rõõmuga ning õpetaja saab vajaliku tagasiside. Keskkond pakub  individualiseerimise võimalusi ja jõukohaseid ülesandeid igale lapsele. Väga hea, et leidub harjutusi tunnetusprotsesside arendamiseks  (näit memoriinid, taju arendamine), need on eriti vajalikud HEV õpilastele.

eripedagoog

Heldi

1.a klass on Eduteni suurima rõõmuga vastu võtnud. Valikus on palju erinevates raskusastmetes lapsesõbralikke õppekavakohaseid ülesandeid.Juba esimestel kordadel on näha õpilaste aktiivset osavõttu. Kaugtöös on sellisel õppimisel väga oluline koht. Õpetajana puuduvad tänusõnad, sest ülevaade õppeanalüütikas on väga põhjalik. SUUREPÄRANE! Soovime väga Eduteni kasutada ja oleme väga tänulikud selle võimaluse üle.

klassiõpetaja

Helle

Mulle tundub, et Eduteni keskkond on väga hea võimalus läbi viia diferentseeritud õpet. Sobilik just algklassidele, kus tase on väga erinev ja lapsed armastavad mängida.

Kui läbi selliste mänguliste ülesannete saab matemaatika selgeks siis lisaväärtuseks võib kujuneda, et õpilased hakkavad matemaatikat armastama ja see polegi enam nii raske õppeaine!

haridustehnoloog

Heidi

Eduten pakub õpilastele väljakutseid. Trofee saamiseks tuleb õpilasel pingutada ja see tekitab ülesannete lahendamiseks hasarti. Võistlusmoment on väga oluline!
HEV õpilasele saab valida sobivad ülesanded, millega ta saab väga hästi hakkama ja tal on eduelamus väga suur.
Kui õpilastele meeldib, siis on ka õpetaja õnnelik!

Lüllemäe Põhikooli klassiõpetaja

Maris

Õpilasele meeldib, et nad saavad ühte mängu mängida seni, kuni läheb hästi. Tänu sellele tunnevad ka aeglasemad lapsed mängurõõmu ja eduelamust.

1-6. klassi õpetaja

Maris

Õpilasele meeldib, et nad saavad ühte mängu mängida seni, kuni läheb hästi. Tänu sellele tunnevad ka aeglasemad lapsed mängurõõmu ja eduelamust.

1-6. klassi õpetaja

Regina

Olen märganud, et Edutenis jõuavad lapsed palju rohkem ülesandeid lahendada, kui vihikusse kirjutades.

matemaatikaõpetaja

Nelson

Õpilased peavad Eduteni kõige suuremaks väärtuseks mängulisust ja kiiret tagasisidet.

õpetaja