Parim digitaalne matemaatika õppeplatvorm Soomest

See muudab matemaatika õppimise ja õpetamise efektiivsemaks ja kaasahaaravamaks,
sisaldades hulgaliselt arendavate ja mänguliste ülesannetega nii lasteaiale kui ka põhikoolile.
Õpilaste lahendatud ülesanded on kaetud põhjaliku analüütikaga.

Tõestatud mõju õpitulemustele

Matemaatikas õpitulemuste paranemine kuni 45%. Tõestatud Turu Ülikooli 15-aastase uurimistööga.

Parim õpianalüütika maailmas

Tehisintellektil põhinev õpianalüütika annab õpetajatele suurepärase võimaluse jälgida õpilase arengut.

Lihtsustab
õpetaja tööd

Automatiseerib ja sobitub õpetaja olemasolevasse töökorraldusse. Lihtne kohandada iga õppekava jaoks.

Soome hariduse kvaliteet

Eduten on digitaalne matemaatika õppeplatvorm, millel on teaduslikult tõestatud mõju õpitulemustele ja hinnetele. Samuti lihtsustab tundide automatiseeritud planeerimine ja õpianalüütika õpetaja elu. Eduten seob Soome hariduse tipptaseme mängulisuse ja tehisintellektiga.

Eduteni õppekeskkond sisaldab rohkem kui 200 000 mängulist ja mitmekesist matemaatikaülesannet 5. – 16. aasta vanustele nii eesti, inglise ja hispaania keeles. Ülesanded on välja töötatud koostöös sadade Soome õpetajatega ning neid on lihtne kasutada igas õppekavas. 

Eduteni õppemõju keskmeks on hoolikalt kujundatud õppekeskkond, mis motiveerib õpilasi rohkem õppima. Uuringud näitavad, et võrreldes pliiatsi ja paberiga lahendavad õpilased Edutenis matemaatika ülesandeid kuni 8 korda rohkem.

Teaduslikult tõestatud mõju õpitulemustele

Eduteni keskkonna sisuks on enam kui 15 aastat kestnud teadusuuringud. Uuringud näitavad, et matemaatika keskkond parandab märkimisväärselt õpilaste õpitulemusi ja hindeid. Ühe uuringu tulemus näitab, et Eduteni kasutamine ühe semestri jooksul parandas õpilaste hindeid keskmiselt üle 20%. Kasvas ka ülesannete lahendamise täpsus ja kiirus.

Eduteni kohta on tehtud kümneid teadusuuringuid, mis on leitavad siit.

Õpilased saavad Eduteni kasutamisest kasu lühikese aja jooksul. Leedus läbi viidud uuringus saavutasid õpilased suurepäraseid tulemusi vaid 15 nädalaga:

39% paranesid matemaatikaalased teadmised võrreldes kontrollrühmaga

45% paranesid matemaatika teadmiste kasutamisoskus võrreldes kontrollrühmaga

Eduten arendab ka teisi 21. sajandil vajalikke oskusi, näiteks motivatsiooni, enesekindlust ja tehtud vigadega toimetulekut.

Sisukas õpianalüütika ja põhjalik tagasiside

Eduten annab reaalajas teavet õpetajatele, kooli juhtkonnale ja ka vanematele.

Õpetajad saavad kergesti jälgida õpilaste edusamme ja märgata õpilaste tugevaid ja nõrku oskusi. Nii saavad õpetajad paremini kasutada oma aega koos õpilastega ning pakkuda kõigile õpilastele sobiva tasemega väljakutset. Õpetaja saab määrata igale õpilasele sobiliku raskustaseme, mis suurendab motivatsiooni.

Kooli juhtkond saab üksikasjaliku ülevaate õpetaja või kooli tegevusest läbi õpilaste õpitulemuste, mitte õpetaja või õpilase tegevusest. Need teadmised võimaldavad andmepõhist otsuste tegemist, et kavandada vajalikke muudatusi.

Eduten sisaldab õpetajatele ka lihtsasti kasutatavat kasulikku tööriista, et jagada e-kirjaga õpilase edusamme ja saavutusi ka tema vanematega.

Suurendab õpetaja tulemuslikkust

Uue töövahendi kasutuselevõtt klassis võib olla õpetajale koormaks. Eduteni funktsioonid on kavandatud nii, et need sobituksid õpetajate olemasolevate töövoogudega. Läbimõeldud õpianalüütika, õpilaste oskuste lihtne eristamine, tulemuslik mängulisus, õppetöö planeerimise toetamine ja lihtne õppekava kohandamine toetavad õpetajaid kõige paremini.

Eduteni kasutuselevõtt annab õpetajatele järgmised eelised:

Kulutate vähem aega paberitööle ja hindamisele

Eduteni ülesanded hinnatakse automaatselt. Selle asemel, et luua ise lõputult tunnikontrolle, saate kasutada selleks Eduteni võimalusi, võimaldades aega oma õpilastele individuaalseks juhendamiseks.

Lihtne ja ülevaatlik võimalus jälgida õpilaste edusamme ja takistusi

Eduteni õpianalüütika pakub reaalajas ülevaadet õpilaste õpitulemustest. Saate vaadata kindla õpilase edusamme või kontrollida kogu rühma tulemusi. Eduteni automaatne oskuste analüüs võimaldab teil keskenduda õpilastele ja valdkondadele, kus enim teie abi vajatakse.

Lihtne personaliseerimine

Eduten võimaldab õpetajal ülesandeid hõlpsalt diferentseerida vastavalt õpilase oskustele. Saate lisada personaalseid lisaülesandeid nii andekamatele õpilastele ja ka õpilastele, kes vajavad rohkem õpetaja tuge.

Paremad õpitulemused ja hinded

Eduteni kasutades on õpilased motiveeritumad, tahavad rohkem ülesandeid lahendada ja õpivad kiiremini.

Parim digitaalne matemaatika õppeplatvorm Soomest

Meil on hea meel, et olete huvitatud Eduteni kasutamisest enda õpilaste rühma õppetöö korraldamisel ja loodame, et leiate selle mängulise matemaatika õppekeskkona näol hea abilise.

 Julgustame teid kutsuma Eduteni kasutama ka oma kolleege!

 Eduteni näol on tegemist koolidele ja lasteaedadele mõeldud mängulise matemaatika õppekeskkonnaga, mille edaspidiseks õppetöös kasutamiseks on vajalik kasutusleping eKooli ja teie organisatsiooni vahel. Sellega seoses kontakteerub meie kliendisuhete osakond teie organisatsiooni juhtkonnaga esimesel võimalusel.

 

Eduteni kasutavad Eesti koolid ja lasteaiad

Eduteni kasutajate tagasiside